سامانه پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

صفحه اصلی

به سامانه پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خوش آمدید.

  
  
شرح
  
  
  
  
1- رزومهرزومه
لطفا مشخصات و رزومه پژوهش خود را از این قسمت وارد نمایید.
رزومهدر صفحه جاری
2- پروپوزالپروپوزال
لطفا پروپوزال طرح پژوهشی خود را از این بخش بارگذاری نمایید.
پروپوزالدر صفحه جاری
3- گزارشات دوره هایگزارشات دوره های
در صورتی که پروپوزال شما مورد تایید قرار گرفته باشد می توانید گزارشات دوره ای مرتبط را از این بخش بارگذاری کنید.
گزارشات دوره هایدر صفحه جاری
پروپوزال های ثبت شده در دبیرخانه همایش/PublishingImages/da.jpg
/Lists/ApprovedProposal/AllItems.aspxدر صفحه جاری
راهنماراهنما
http://pajouhesh.nlai.ir/PublishingImages/Help.pdfدر صفحه جاری

 

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران داراي‌ 60 پست‌ هيأت‌ علمي‌ مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانين‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ است‌.
 اهم‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ سازمان به‌ قرار ذيل‌ است‌:
 

  • تدوين‌ استانداردهاي‌ لازم‌ براي‌ انواع‌ كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني‌ و نيز فعاليتهاي‌ اين‌ حوزه‌
  •  پديدآوردن‌ و تدوين‌ منابع‌ لازم‌ براي‌ تسهيل‌ فعاليتهاي‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور مثل‌ تدوين‌ سرعنوانهاي‌ موضوعي‌ فارسي‌، فهرست‌ مستند مشاهير، اصطلاحنامه‌ها، مارك‌ ايران‌، گسترش‌ رده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايران‌ و اسلام‌ و نظاير آن‌.
  •  سعي‌ بر باروري‌ و غنابخشي‌ حوزه كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور و تدوين‌ متون‌ پايه‌ و علمي‌
  •  انتشار فصلنامه‌ علمي‌ كتاب‌، تدوين‌ دايرة المعارف‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، و انتشار كتاب‌ در اين‌ حوزه‌ علمي‌ براي‌ ايجاد تعامل‌ بين‌ متخصصان‌ و پويايي‌ بيشتر اين‌ حوزه‌.
  •  انجام‌ پژوهشهاي‌ كاربردي‌ و بنيادي‌. طرحهاي‌ پژوهشي‌ پس‌ از تصويب‌ در شوراي‌ پژوهشي‌ به‌ اجرا درمي‌آيند. از پژوهش هايي‌ هم‌ كه‌ در حوزه كتابداري‌، اطلاع‌رساني‌ و ايران‌شناسي‌ و اسلام‌شناسي‌ باشد حمايت‌ مي‌شود.​